Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  [Mega1280] Tổng hơp game hành động

  http://mega.1280.com//folder/9LZF8I/
  password:softvnn.com
  http://mega.1280.com/file/8QRPSC/
  http://mega.1280.com/file/7KIZSF/
  http://mega.1280.com/file/H0X52G/
  http://mega.1280.com/file/DAJ8IL/
  http://mega.1280.com/file/1GB5DC/
  http://mega.1280.com/file/VIQAZI/
  http://mega.1280.com/file/RNIXRS/
  http://mega.1280.com/file/LNZBOC/
  http://mega.1280.com/file/UC1RZJ/
  http://mega.1280.com/file/TJOS1Z/
  http://mega.1280.com/file/NQARW7/
  http://mega.1280.com/file/I27B07/
  http://mega.1280.com/file/VZRBSQ/
  http://mega.1280.com/file/C7H3KE/
  http://mega.1280.com/file/4HHD33/
  http://mega.1280.com/file/4ZAZAF/
  http://mega.1280.com/file/739CK2/
  http://mega.1280.com/file/0O022E/
  http://mega.1280.com/file/LBAVJ8/
  http://mega.1280.com/file/KCXCS5/
  http://mega.1280.com/file/WQRP96/
  http://mega.1280.com/file/SCVGHB/
  http://mega.1280.com/file/I6YIYA/
  http://mega.1280.com/file/16494T/
  http://mega.1280.com/file/B0NINN/
  http://mega.1280.com/file/VIG57L/
  http://mega.1280.com/file/CNISP9/
  http://mega.1280.com/file/4JRF8S/
  http://mega.1280.com/file/HD9748/
  http://mega.1280.com/file/CXYCEL/
  http://mega.1280.com/file/70RDXB/
  http://mega.1280.com/file/058NBZ/
  Crack : http://mega.1280.com/file/VA17VLD1/
  http://mega.1280.com/folder/NX2CLU/
  http://mega.1280.com/folder/4LKXEU/
  PW:shinn@tech24.vn
  http://mega.1280.com/file/AFC2GY/
  http://mega.1280.com/folder/AR1RYE/
  PW:shinn@tech24.vn
  http://mega.1280.com/file/H9MW4J/
  http://mega.1280.com/file/DRECQD/
  http://mega.1280.com/file/ETWSK0/
  http://mega.1280.com/file/9HV7HY/
  http://mega.1280.com/file/EORVD6/
  http://mega.1280.com/file/1JAOQ1/
  http://mega.1280.com/file/9JO4I6/
  tech24.vn
  http://mega.1280.com/file/ASQ44C/
  http://mega.1280.com/file/H7EL4W/
  http://mega.1280.com/file/SR8226/
  http://mega.1280.com/file/BL3XZ1/
  http://mega.1280.com/file/3V869L/
  http://mega.1280.com/file/0SF6RB/
  http://mega.1280.com/file/Z7O7OS/
  http://mega.1280.com/file/AZL7OB/
  http://mega.1280.com/file/KAQIJO/
  http://mega.1280.com/file/MRF5ID/
  http://mega.1280.com/file/I08EES/
  http://mega.1280.com/file/MZDRGG/
  http://mega.1280.com/file/5N6RMQ/
  http://mega.1280.com/file/XU54K2/
  http://mega.1280.com/folder/2210OH/
  http://mega.1280.com//file/3Q4HK5/
  http://mega.1280.com//file/A9B9CK/
  http://mega.1280.com//file/S7THV8/
  http://mega.1280.com//file/L6J2W4/
  http://mega.1280.com//file/P1YWJ4/
  http://mega.1280.com//file/XEK75X/
  http://mega.1280.com//file/3BWTXS/
  http://mega.1280.com//file/6SJQ11/
  http://mega.1280.com//file/1NBAA0/
  http://mega.1280.com//file/QKJCAA/
  http://mega.1280.com//file/UV1NGP/
  http://mega.1280.com//file/XCE800/
  http://mega.1280.com//file/LR0NRU/
  http://mega.1280.com//file/LSWCOP/
  http://mega.1280.com//file/AW57PO/
  http://mega.1280.com//file/IQUTA5/
  http://mega.1280.com//file/OTTK1P/
  http://mega.1280.com//file/OTTK1P/
  http://mega.1280.com/file/3KDQ59/
  http://mega.1280.com//file/353BP70U/
  pass: tech24.vn
  Đang cât nhật ....
  <-- Bổ xung bài viết -->
  http://mega.1280.com//file/9NUDLBNO/
  http://mega.1280.com//folder/6MZDRB/
  Pw:tech24.vn
  http://mega.1280.com/file/TF7Y7EQE/
  http://mega.1280.com/file/SBA0WATH/
  http://mega.1280.com/file/VYQUV2PF/
  http://mega.1280.com/file/AIPAC77O/
  http://mega.1280.com/file/X21P2URK/
  http://mega.1280.com/file/89VI393V/
  http://mega.1280.com/file/H56BXFYC/
  http://mega.1280.com/file/K4L05CFS/
  http://mega.1280.com/file/L3KRSM1Z/
  http://mega.1280.com/file/3NEIOOV1/
  http://mega.1280.com/file/Q4I5G47T/
  http://mega.1280.com/file/F1VOJJKZ/
  http://mega.1280.com/file/FSABSY9M/
  http://mega.1280.com/file/B4ZMFKWE/
  http://mega.1280.com/file/HVGP0BDD/
  http://mega.1280.com/file/5UTQX5W0/
  http://mega.1280.com/file/HWOABMGT/
  http://mega.1280.com/file/1H1V8846/
  http://mega.1280.com/file/ORCU2752/
  http://mega.1280.com/file/P66RYF7C/
  http://mega.1280.com/file/E6XP4FZR/
  http://mega.1280.com/file/JBWAG46O/
  http://mega.1280.com/file/12J8N4GQ/
  http://mega.1280.com/file/L2L5PTQE/

  <-- Bổ xung bài viết -->


  http://mega.1280.com/file/89DXFD3C/
  http://mega.1280.com/file/EAJKFXLI/
  http://mega.1280.com/file/P4IE84OP/
  http://mega.1280.com/file/2FV2B9UW/
  http://mega.1280.com/file/O8Q3IJDR/
  http://mega.1280.com/file/V5PWXNC4/
  http://mega.1280.com/file/2AH87G/
  http://mega.1280.com/file/D***LO/
  http://mega.1280.com/file/TTVIHC/
  http://mega.1280.com/file/CG7UBKGM/
  http://mega.1280.com/file/6MVYGO1Z/
  http://mega.1280.com/file/Z3CZB3Q2/
  http://mega.1280.com/folder/3A6CH6/
  http://mega.1280.com/file/L509JT4D/
  http://mega.1280.com/file/947TV73U/
  http://mega.1280.com/file/OH871S0D/
  http://mega.1280.com/file/TZL88BHP/
  http://mega.1280.com/file/5L1079M3/
  http://mega.1280.com/file/3GHU69LK/
  http://mega.1280.com/file/FJDTLN36/
  pass: tech24.vn
  http://mega.1280.com/folder/6P8HHM/
  http://mega.1280.com//file/02E8K0BY
  http://mega.1280.com//file/XBBUK0CQ
  http://mega.1280.com//file/G5JWP0JG
  http://mega.1280.com//file/MRZWTOVL
  pass: tech24.vn
  http://mega.1280.com//file/R1P07ILE/
  http://mega.1280.com//file/1T25XZE8/
  http://mega.1280.com//file/2OOTA4VW/
  http://mega.1280.com//file/D166KACR/
  pass: tech24.vn
  http://mega.1280.com/file/GK419M24/
  http://mega.1280.com/file/0LWX5JY7/
  http://mega.1280.com/file/PEQN3H9U/
  http://mega.1280.com/file/1S6I43VV/
  http://mega.1280.com/file/0AFZ34NR/
  http://mega.1280.com/file/GTRCN2Y5/
  Pass:shinn@tech24.vn
  key:W4WMQ-BP7J4-YPPV8D-9HYK3-KQTVW
  wwcxq-qkq4v-qrwkq-ydvgj-fcryj
  pgqtg-4x4j3-68m87-b28tr-j2cbj
  G9QK2-22KV6-TFXCR-V3Y9M-2CCBJ
  http://mega.1280.com/file/XCXFW5/
  http://mega.1280.com/file/WX451S/
  http://mega.1280.com/file/E5U34C/
  http://mega.1280.com/file/PIY97L/
  http://mega.1280.com/file/G88SHH/
  http://mega.1280.com/file/TF0MPR/
  http://mega.1280.com/file/MYCVBZ/
  http://mega.1280.com/file/COOLN9/
  tech24.vn
  http://mega.1280.com/file/ELX2DRSJ/
  http://mega.1280.com/file/SOT2J58V/
  http://mega.1280.com/file/3G7JCOXS/
  http://mega.1280.com/file/7KXQ0XTS/
  http://mega.1280.com/file/UJE272KQ/
  http://mega.1280.com/file/EPPUZ0UI/
  http://mega.1280.com/file/VMDN1TJH/
  http://mega.1280.com/file/SYZ3DH6N/
  http://mega.1280.com/file/YY651IGO/
  http://mega.1280.com/file/33HYZ1AW/
  http://mega.1280.com/file/H21JNC46/
  http://mega.1280.com/file/SEPK7IL5/
  http://mega.1280.com/file/A5ZW76EI/
  http://mega.1280.com/file/0MBARBGE/
  http://mega.1280.com/file/2F5TTIAA/
  http://mega.1280.com/file/D0M18767/
  http://mega.1280.com/file/YE83V3PC/
  http://mega.1280.com/file/0MIE7OOB/
  http://mega.1280.com/file/WBN30WCZ/
  http://mega.1280.com/file/UA5HMW0U/
  http://mega.1280.com/file/CIDDSJTE/
  http://mega.1280.com/file/57UFO787/
  http://mega.1280.com/file/XKK4Q2K9/
  http://mega.1280.com/file/AC3MSFG2/
  http://mega.1280.com/file/VUX0WCJ6/
  http://mega.1280.com/file/E8A0BOB7/
  pass: tech24.vn
  http://mega.1280.com/file/I3SSE0TN/
  http://mega.1280.com/file/0C8KPOKT/
  http://mega.1280.com/file/CPTUVJ1T/
  http://mega.1280.com/file/G19JYUGF/
  http://mega.1280.com/file/K1VD41LR/
  http://mega.1280.com/file/3PNE4A3G/
  http://mega.1280.com/file/155RBUX4/
  pass: tech24.vn
  http://mega.1280.com/file/TNJWHRVJ/
  http://mega.1280.com/file/69ECGIOK/
  http://mega.1280.com/file/T8I0FGQ6/
  pass: tech24.vn

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  845
  mình thấy bạn nên tìm những game mới chứ tổng hợp những game cũ lại làm gì . nên port những bài đầy đủ về cấu hình và gới thiệu qua về game thì hay hơn . tổng hợp lại thì cũng hay nhưng cần có những bài mới chất lượng . chứ thật ra những game này trên congtruongit có lâu rồi và mọi người cũng chơi hết rồi . mình thấy bạn toàn port những bài tổng hợp game (đừng chỉ biết đến viết lại những cái cũ hãy viết đến những cái mới thì hay hơn nhiều đó ) dù sao cũng thank bạn .
  port hoài những bài cũ thì không lên làm mod được đâu hãy tìm những bài mới chất lượng nhé

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Các game này toan link mega1280 mà =.=" . Đừng ai thắc mắc nũa nhé , mình ghi la tổng hơp game link mega1280 chứ hok phải cũ hay mới gì hết

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  link mega thì biến nó thành game khác được à ? vậy cứ người này port 1 bài link mediafire rồi người kia port 1 bài link mega1280 .... thì 1 game sẽ có bao nhiêu bài đây ? cứ 2 link khác nhau là thành 2 bài khác nhau thì 1 game sẽ có bao nhiêu bài ?

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  http://mega.1280.com/file/R210MPDA/
  http://mega.1280.com/file/Q13UX5BM/
  http://mega.1280.com/file/YN4MR4PR/
  http://mega.1280.com/file/QM1503TJ/
  http://mega.1280.com/file/O34EO2OG/
  http://mega.1280.com/file/EYGDHJY0/
  http://mega.1280.com/file/VS8H7K1C
  http://mega.1280.com/file/MPSJ6BZQ/
  http://mega.1280.com/file/2XTLU5L3/
  http://mega.1280.com/file/I6C6V77S/
  pass: tech24.vn
  http://mega.1280.com/folder/8CU1XI/

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Thanks bác 1 fat mới được

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  thanks nhé,up lên mega 1280 down sướng lắm:Ma (13):

 8. #8
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi malem
  link mega thì biến nó thành game khác được à ? vậy cứ người này port 1 bài link mediafire rồi người kia port 1 bài link mega1280 .... thì 1 game sẽ có bao nhiêu bài đây ? cứ 2 link khác nhau là thành 2 bài khác nhau thì 1 game sẽ có bao nhiêu bài ?
  Nói như ông đâu có được. Có rất nhiều người muốn down link mega1280 mà không tìm được. Những người dùng mạng FPT down mấy link nước ngoài rất chậm chỉ down những link trong nước là nhanh thôi do đó rất thích những link như mega1280, azsharing... Bây h người ta up lên link mới thì phải tạo topic khác chứ. Mà ở topic này có rất nhiều game chứ không phải 1 game 1 topic. Người ta đã mất công up lên rồi ( không biết có đúng không) thì nên thank lấy một câu chứ không phải để chỉ trích như vậy.

 9. #9
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ai biet cach mo bittorrent 0?

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  link down rất nhanh cám ơn bạn đã bỏ thời gian up lên

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. [Mega1280] Tuyển tâp những game kinh dị
  Bởi Mr_Dam trong diễn đàn Download Game Phiêu Lưu, Kinh Dị
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 03-16-2014, 08:39 PM
 2. [Mega1280] Tổng hơp game đối kháng
  Bởi nhungdo trong diễn đàn Download Game Đối Kháng
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-24-2012, 05:57 PM
 3. [Mega1280] Tông hơp game thể thao
  Bởi trqdzung trong diễn đàn Download Game Thể Thao
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 10-12-2011, 07:52 PM
 4. [Mega1280] Tổng hơp game chiến thuật
  Bởi thanhnguyen91 trong diễn đàn Download Game Chiến Thuật
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 11-14-2010, 07:05 PM
 5. [Mega1280] Tổng hợp game .
  Bởi Thietbigiadinh trong diễn đàn Download Các Loại Game Khác
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-02-2009, 08:50 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •