như tittle mình vào game thì nó không hiện bảng tạo accon ở trên, bản này mình đã crack, hay vì thế mà nó k hiện phải k helppp