Các bạn hãy nhớ hướng dẫn mình làm chỉ mang tính tham khảo, không nhất thiết phải làm y chang :beauty: , game khuyến khích tự tạo play style cho mình.

Video
Hướng Dẫn Dark Souls#1 Cách lấy Astora's Sword
Hướng Dẫn Dark Souls#2 Cách lấy Crimson Armor set
Hướng Dẫn Dark Souls#3 Cách lấy Ring of Favor and Protection
Hướng Dẫn Dark Souls #4 Nhặt đồ xịn vào đầu game Part1
Hướng Dẫn Dark Souls#5 Nhặt đồ xịn vào đầu game Part2
Hướng Dẫn Dark Souls#6 Hãy cùng đi tới Depth
Hướng Dẫn Dark Souls#7 Những thứ nên làm trước khi đến Blight Town
Hướng Dẫn Dark Souls#8 Đánh hội đồng boss trong Blighttown
Hướng Dẫn Dark Souls Special Ep1 hướng dẫn system trong game
Hướng Dẫn Dark Souls#9 Boss fight trong Darkroot Garden
Hướng Dẫn Dark Souls#10 Cày Sen's Fortrest nào
Hướng Dẫn Dark Souls#11 Anor Londo chết tiệt Part 1
Hướng Dẫn Dark Souls#11 Quelagg là của ta part 2
Hướng Dẫn Dark Souls#12 The Four King và Showoff cuối năm
Hướng Dẫn Dark Souls#13 Catacomb chết tiệt với Pinwhel chết tiệt nốt
Hướng Dẫn Dark Souls#14 Mini Boss Hunting
Hướng Dẫn Dark Souls#15 Idiot Black Hydra
Hướng Dẫn Dark Souls#16 Cùng Hấp Nito Thối
Hướng Dẫn Dark Souls#17 Duke's Archive Tốn thời gian ghê
Hướng Dẫn Dark Souls#18 Làm gỏi đuôi không vảy thôi
Hướng dẫn Darksouls #19 Moe moe boss
Hướng dẫn Darksouls #20 Abyss Walker My Dic*
Hướng dẫn Darksouls #21 Kalameet the gỏi nóng
Hướng Dẫn Dark Souls#22 Magnus VS cuttie Sif
Hướng Dẫn Dark Souls#23 My comrade Solaire
Hướng Dẫn Dark Souls#24 My Bed is come from Chaos
Hướng Dẫn Dark Souls#25 This is the end goodbye my friends
50 điều bạn có thể chưa biết ở Darksouls #1
50 điều bạn có thể chưa biết ở Darksouls #2
COMPLETED!!!!!!
Bonus Darksouls Opening Vietsub by BboyThangBig
Dark Souls song - Lordvessel - by Tanooki Suit - Vietsub by BboyThangBig
Dark Souls : Prepare Editions [4GB]
System Requirement :
OS: Windows XP , Windows Vista, Windows 7, or newer
Processor: 2.6 GHz Dual-Core
Memory: 1 GB (XP), 2GB (Vista/7)
Hard Disk Space: 4 GB
Video Card: 512 MB RAM, ATI Radeon 4850 or higher, NVIDIA GeForce 8800 GT or higher
Khá nhẹ đó
Dark Souls FLT Link MEGA
Dark Souls FLT Link Safeshared
Pass : evilsonja