có bác nào bik cách chơi 2 player chung 1 bàn phìm thì chỉ mình với . ty nhiều