Trong một tương lai gần, thế giới đã bị tàn phá bởi một loại virus biến nhân loại thành zombie. Mày có các tuyến đường sắt quân phòng thủ cuối cùng của nền văn minh đi du lịch trên thế giới để tìm nguồn tài nguyên, giúp mọi người và tìm câu trả lời.OS: Windows XP SP2+
Processor: Intel Core 2 Duo or faster
Memory: 2 GB RAM
Graphics: AMD Radeon HD 5750/Nvidia GT 450 or higher
DirectX: Version 9.0
Storage: 2 GB available space
[MEDIA=youtube]oEWiADhWYCc?[/MEDIA]

ĐIỂM TIN GAME THÁNG 8
[MEDIA=youtube]-w5YffkGZ3k?[/MEDIA]

Mã:
https://www.fshare.vn/folder/C8SZDMO912X9

http://**********/d/4e7b7e787f79777a