Mình chơi game này đã lâu, nhưng khi chơi online thì ping tới 450, nên rất khó khăn lúc điều khiển quân lính, các game online khác vẫn bình thường với ping khoảng 30, ai giúp minh khắc phục thi hướng dẫn cho minh, nếu thay đổi địa chỉ IP mà giảm được ping thì hướng dẫn mình luôn.
Thank!