Game : tầm từ 2012 đổ về trc .
Có 4 phe : thổ dân ( biết bơi , đặt bẫy gai , bắn cung )
2 phe nx k rõ ( cầm súng , có pháo , gươm )
phe 4 : kiểu cao bồi màu xám dùng súng lục có thể cải trang thành 1 tảng đá, bụi cây
đặc biệt ngựa đi loanh quanh trong map ,nhưng hiếm bắt đc thì có thẻ cưỡi
icon của game ngoài desktop là mặt ông thổ dân
Mong các bác tìm giúp em game này!!!!