Title: Forestry 2017 - The Simulation
Genre: Simulation
Developer: Joindots, SilentFuture
Publisher: United Independent Entertainment GmbH
Release Date: 26 Mar, 2016

Forestry 2017 – This Simulation sẽ đưa bạn vào khu rừng nơi mà bạn sẽ trở thành một người làm lâm nghiệp chuyên nghiệp, nhiệm vụ của bạn là chặt cây lấy gỗ, bán gỗ và các sản phẩm từ gỗ, lấy tiền để mở rộng công ty buôn gỗ của bạn.

<div style="text-align: left">MINIMUM:
OS: Windows Vista, 7, 8, 10
Processor: Intel Core 2 Duo Dualcore, AMD X2 Dualcore with 3.0 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 280, AMD Radeon HD 4870
DirectX: Version 9.0c
Storage: 3 GB available space
Sound Card: DirectX Soundcard

RECOMMENDED:
OS: Windows 8, 10, 64-bit
Processor: Intel i-series Quadcore, AMD FX-series Quadcore with 3.4 GH
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 760, AMD Radeon HD R9 270X
DirectX: Version 11
Storage: 3 GB available space
Sound Card: DirectX Soundcard

[MEDIA=youtube]Ntrm-C44wpo?[/MEDIA]


Fshare
Tải Về Với Pass congtruongit.com

4share
Tải Về Với Pass congtruongit.com
​</div>