Forestry 2017 The Simulation !! sẽ đưa bạn vào những khu rừng, đóng vai một người tiều phu chuyên nghiệp, điều khiển máy móc khổng lồ (máy gặt đập, xe tải, máy kéo và xe cẩu), cưa cây, sắp xếp gỗ và sản xuất. Sau đó, bạn bán gỗ, và một những sản phẩm từ gỗ, sử dụng tiền kiếm được để mở rộng công ty của bạn. Bạn cũng phải có nhiệm vụ trồng lại và duy trì rừng, chăm sóc các loài cây khác nhau, cũng như việc sử dụng hiệu quả các máy móc chuyên nghiệp, để nhiều tiền hơn, đầu tư mua sắm các máy móc và thiết bị mới!OS: Windows Vista, 7, 8, 10
Processor: Intel Core 2 Duo Dualcore, AMD X2 Dualcore with 3.0 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 280, AMD Radeon HD 4870
DirectX: Version 9.0c
Storage: 3 GB available space
[MEDIA=youtube]9ypuTI9Y6y0?[/MEDIA]

ĐIỂM TIN GAME THÁNG 3
[MEDIA=youtube]UFUGhruAyG8?[/MEDIA]

Mã:
https://www.fshare.vn/folder/RHWRSIUHK4NM
*4SHARE: coming soon.......