mình cài the sims 3 season vào thì bị lỗi này
có phải cấu hình ko đủ ko
<span style=""></span>