F.E.A.R. 2 Project Origin Reborn-GOGđã triển khai chỉ vài phút trước khi vụ nổ được kích hoạt bởi nhóm Fear ban đầu, bạn cho rằng vai trò của lực lượng đặc biệt Trung sĩ Michael Becket là nhiệm vụ thường xuyên của bạn một cách nhanh chóng biến thành một cuộc chiến cho sự sống còn chống lại cơn giận dữ của Alma Wade.Mã:
MINIMUM:
Operating System:Windows® XP SP2/Vista SP1
Processor: P4 2.8GHz (3.2GHz Vista)/Athlon® 64 3000+ (3200+ Vista)
Memory:1GB (1.5GB Vista)
Hard Disk Space:12GB Available Hard Disk Space
Video Card:Fully DX9-compliant graphics card with 256MB (SM 2.0b). NVIDIA 6800 or ATI X700
DirectX® Version:9.0c
Sound:DX9.0c compliant
Internet Connection:Broadband
Hình Ảnh

Mã:
 https://www.fshare.vn/folder/TR7DWAEVVIMEMã:
 http://**********/d/2b1e1a1b1d1c121e