Vài năm đã trôi qua kể từ khi những sự kiện trên quần đảo Los Riscos diễn ra trong How to Survive. Sự lây nhiễm cục bộ đã trở thành một đại dịch toàn cầu. Mọi người trên khắp thế giới - dù tụ tập thành những nhóm hay cô độc - đều cố gắng sống sót từng ngày giữa những kẻ đã bị lây nhiễm. Bạn đang ở Louisiana và sẽ phải tìm cơ hội sống sót bắt đầu bằng việc xây dựng một trại an toàn và trở thành một người sống sót dày dạn kinh nghiệm. Tìm kiếm nước, thức ăn, và nơi trú ẩn, nói chuyện với những người dân địa phương để nắm bắt tình hình...OS: Windows 64 bits
Processor: Intel i3 3GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 11 compatible
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 8 GB available space
[MEDIA=youtube]cMWChKfUCTo?[/MEDIA]

ĐIỂM TIN GAME THÁNG 9
[MEDIA=youtube]L5ZLQSQLPjk?[/MEDIA]

Mã:
https://www.fshare.vn/folder/HJWOFSFHTHL9

http://**********/d/3306020307030001