How to Survive 2-CODEXnhiều năm đã trôi qua kể từ khi bản gốc làm thế nào để tồn tại sự kiện trên quần đảo của Los Riscos. Bây giờ các nhiễm trùng địa phương đã trở thành một đại dịch trên toàn thế giới. Tất cả mọi người xung quanh thế giới, nhóm người hoặc chó sói lone, cố gắng sống sót một ngày nhiều hơn trong số người bị nhiễm bệnh, cố gắng khôi phục lại một semblance của cuộc sống bình thường.Mã:
MINIMUM:
OS: Windows 64 bits
Processor: Intel i3 3GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 11 compatible
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 8 GB available space
Sound Card: DirectX 11 compatible
RECOMMENDED:
OS: Windows 7 or higher 64 bits
Processor: Intel i5 3 GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Geforce GTX 660 or Radeon R7 200 series – DirectX 11 compatible
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 8 GB available space
Sound Card: DirectX 11 compatible card
Hình Ảnh


Mã:
 https://www.fshare.vn/file/EMO9XPFPZLSTMã:
 http://**********/f/596c6869686e6e6c