Các bác cho e xin link quake 4 link nhiều file down ý...1 link thì e ko có time để down ..Bác nào giúp đc e tks liền