[COLOR=rgb(0, 59, 101)]Universe Sandbox 2 sẽ cho các bạn được tạo và huỷ diệt các hành tinh trong toàn bộ vũ trụ rộng lớn. Thời gian, khí hậu, các hiện tượng vật lý, đặc biệt là vẻ đẹp của vũ trụ và của các hành tinh đều được game mô phỏng rất chân thật. Game khá thích hợp cho các bạn thích thiên văn vũ trụ và cho các thím nào thích cảm nhận vẻ đẹp của nó


Universe Sandbox 2[MEDIA=youtube]UEVVFX8gIJA?[/MEDIA]
<span style="">CẤU HÌNH[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Processor: 1.6GHz dual core[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Memory: 1 GB RAM[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Graphics: 512 MB Video Memory, Shader Model 3.0[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">DirectX: Version 9.0c[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Storage: 1 GB available space[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">DOWNLOAD[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">http://**********/f/3105060503020408[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Nguồn: http://gamehayvok.blogspot.com/[/COLOR]</span>​