Troubles Land đang gặp rắc rối lần nữa. Khi Qais và bạn bè đã quyết định nổi dậy chống lại những kẻ xâm lược xấu xa. Trong game bạn sẽ phải giúp Qais cứu bạn bè của mình và tham gia cùng họ thông qua năm thế giới riêng biệt của Troubles Land.


Troubles Land[MEDIA=youtube]6kK71jsVsi0?[/MEDIA]

Cấu hình
OS: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 Processor: 2.0 GHz

Memory: 1 GB RAM

Graphics: Any built within the last 5 years

Hard Drive: 1500 MB available space

Cấu hình đề nghị

OS: Windows 8.1 or higher Processor: 2.0 GHz Intel® Core™2 Duo or 2.0 GHz AMD Athlon™ or higher

Memory: 2 GB RAM

Hard Drive: 2 GB available space

<span style="">Download

Nhấn Vào Đây Để Tải Về
</span>