em có cái máy này như không biết kiếm cái driver ở đâu,nhờ các bác tìm giúp em,em xin cảm ơn trước.các bác nếu có cho em xin link mediafire nha.
:Khi (64)::Ma (12)::Ma (59)::Ma (23)::Khi (75)::Khi (32)::Ma (45)::Khi (11)::Ma (80):
:ctit::ctit::ctit::ctit::ctit::ctit::ctit::ctit::c tit: