Hiện nay rất nhiều hệ thống phần mềm hỗ trợ xuất ra định dạng file .csv (Comma Separated Values) để dùng Excel mở lên, nhưng đôi lúc bạn sẽ gặp lỗi trong excel ở file CSV là tất cả các cột bị dồn lại, lỗi này có thể so hệ thống phần mềm không tương thích với phiên bản office bạn đang sử dụng.

Nhưng đôi lúc có những máy tính cài đồng bộ như vậy, khi xuất CSV vẫn bị lỗi. Và nếu như bạn đã nâng cấp office đồng bộ với window nhưng mở file CSV bị lỗi không phân chia cột thì thử áp dụng cách bên dưới để xem được file CSV nhé.

Để xem đúng định dạnh, đầy đủ các cột để tránh bị lỗi excel ta thực hiện các bước sau:

Mở chương trình Excel lên (ở đây mình dùng Excel 2013) -> vào menu File -> Open -> tìm đến file CSV bị lỗi cần mở.
Khi mở lên sẽ xuất hiện màn hình import text như bên dưới: chọn Delimited -> Next.

Check vào Comma -> Next.

Chọn General -> Finish.
Khắc phục file CSV bị lỗi không phân chia cột

Như vậy là xong.

Nếu không còn cách nào để sửa lỗi trong excel về xuất file CSV thì hãy dùng cách này để mở file CSV nhé