Hiện nay, đến 80% doanh nghiệp du lịch không lưu trữ thông tin khách hàng, điều này dẫn tới rủi ro rất lớn trong quá trình vận hành.
Tìm hiểu ngay 2 rủi ro được AZ Solutions chuyên gia phần mềm du lịch đưa ra dưới đây.
1. CHI PHÍ MARKETING TĂNG CAO
100% Du lịch hiện nay sử dụng quảng cáo online bán booking. Tuy nhiên, do đối thủ ngày càng nhiều chi phí quảng cáo càng đắt, đặc biệt vào mùa du lịch cao điểm.
Khi không có dữ liệu, doanh nghiệp không thể thực hiện các chiến lược marketing tiếp thị lại qua email, telesale...Điều này đồng nghĩa với việc doanh du lịch phải tăng chi phí marketing.
2. GIẢM TỶ LỆ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Khách du lịch thường cân nhắc dịch vụ nhiều lần trước khi mua hoặc họ có nhu cầu du lịch nhiều năm. Tuy nhiên, khi khách hàng có nhu cầu mua lại:
• Thông tin lưu trữ trên file Excel, google sheet => nhân viên sale mất nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin và tư vấn cho khách.
• Không lưu trữ dữ liệu, nhân viên sale sẽ không nắm bắt được nhu cầu trước đó của khách để tư vấn dịch vụ phù hợp
Giảm tỷ lệ khách sử dụng dịch vụ - Giảm doanh thu bán.
KẾT LUẬN
2 rủi ro khi không lưu trữ dữ liệu nêu trên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và doanh thu doanh nghiệp du lịch. Bởi vậy, doanh nghiệp cần 1 phần mềm giúp lưu trữ và quản lý hiệu quả dữ liệu khách hàng.
Chức năng CRM thuộc bộ phận mềm AZ Travel 3 in 1 là giải pháp hàng đầu hiện nay trên thị trường giúp doanh nghiệp du lịch quản lý toàn bộ dữ liệu và tăng doanh thu lên tới 30%.
Xem thêm: https://blog.azsolutions.vn/az-travel-crm-rui-ro-khong-luu-thong-tin-khach-hang/