Trên thị trường hiện nay, nhiều nhà cung cấp Hóa đơn điện tử cung cấp nhiều gói dịch vụ để doanh nghiệp lựa chọn. Các gói dịch vụ này thường được phân biệt bởi số lượng hóa đơn hay số lượng máy cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử. Với việc chọn gói dịch vụ theo số hóa đơn, doanh nghiệp không bị giới hạn thời gian sử dụng mà chỉ cần phải gia hạn hay mua thêm gói mới khi đã sử dụng hết số hóa đơn đã mua.

2. Tích hợp với phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng và các phần mềm khác:
Hóa đơn có mối quan hệ chặt chẽ với các giao dịch kinh doanh mua và bán của doanh nghiệp, tổ chức. Bởi vậy tích hợp truyền nhận dữ liệu giải pháp hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng hay cả những phần mềm quản lý đơn vị đang sử dụng là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ở các doanh nghiệp, tổ chức quy mô nhỏ, với mô hình đơn giản, số lượng hóa đơn và điểm xuất ít thì có thể chưa cần triển khai tính năng này để tiết kiệm chi phí.

Còn đối với doanh nghiệp lớn, cần phải xử lý lượng dữ liệu lớn, và có khả năng tài chính vững, thì chi phí bỏ ra rất đáng với những tiện ích mà tính năng này mang lại. Phần lớn các doanh nghiệp đều lựa chọn triển khai tích hợp để đáp ứng mô hình sản xuất kinh doanh đa cấp, nhiều địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

>>>Tham khảo: Bảng giá hóa đơn điên tử

Cùng với đó chi phí tích hợp có thể thay đổi tùy theo: độ phức tạp của dự án, thời gian và khối lượng việc cần xử lý. Do vậy, các nhà cung ứng thường sẽ đưa ra bản báo giá phần mềm hóa đơn điện tử riêng cho từng trường hợp, sau khi đã nắm được các thông tin cụ thể về yêu cầu của khách hàng.