Nhiều đơn vị dịch thuật mà nhiều người chưa biết đơn vị nào có tư cách pháp nhân. Đầy đủ điều kiện dịch thuật tuân thủ pháp luật của Việt Nam

Cơ sở pháp luật thành lập công ty dịch thuật.

Nghị định 23/2015/NĐ – CP của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ dịch thuậtĐể đi vào hoạt động Công ty về dịch thuật, trước tiên khách hàng phải chuẩn bị văn bản để làm thủ tục “khai sinh pháp luật” cho Công ty dịch thuật. đi vào hoạt động Công ty về dịch thuật không yêu cầu về các điều kiện riêng mà chỉ cần cung cấp các yêu cầu theo quy định về thành lập công ty nên sang phần tài liệu cũng giống như như đi vào hoạt động một công ty bình thường khác.

Điều kiện về việc thành lập công ty dịch vụ dịch thuật

Ngành kinh doanh dịch vụ dịch thuật là ngành kinh doanh không có điều kiện vì không nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật