Bạn down 1 clip trên mạng mà bực mình thay, trong đó lại có 1 phần quảng cáo chiếm
ngay ở đầu video. Hay bạn đang xem 1 bộ phim nào đó, thấy 1 đoạn phim hay, bạn muốn cắt ra để chia sẽ với bạn bè thay vì chia sẽ nguyên bộ phim.
Bạn muốn kiếm 1 phần mềm cắt video đơn giản, dễ sử dụng, có thể đọc đc nhiều loại file. Vậy thì hãy nghĩ ngay tới Xilisoft Video Cutter.
Phần mềm có thể cắt file video lớn và loại bỏ các phần không mong muốn như quảng cáo, outtakes và trailer. Xilisoft Video Cutter hoạt động tốt với các định dạng như AVI, MPEG, MP4, WMV, 3GP, H.264/MPEG-4 AVC, H.264/PSP AVC, MOV, ASF, AVI, 3GP, vv

Để lại những cảnh mà bạn thích và loại bỏ những người bạn không thích. Bạn có thể tự do lựa chọn khu vực bằng cách sử dụng thanh trượt. Tất cả các đoạn phim sẽ được hiển thị trong giao diện để bạn có thể duyệt.

Công dụng:
Cắt video và giữ lại những phần mà mình yêu thích.
Cắt đc đa số các đuôi video hiện nay
Xuất file video theo ý thích của mình


Lưu ý:
Tắt kết nối mạng trước khi add key.
Lock firewall ch<span style="">ương trình
Bỏ chọn Auto update sau khi add key. (Dấu mũi tên -> Preferences...)
</span>​
Fed up with various advertisements played before the video, so then, Xilisoft Video Cutter can get rid of them. The easiest video cutter software can cut large video file and remove unwanted parts like commercials, outtakes and trailers. Xilisoft Video Cutter works well with many file formats like AVI, MPEG, MP4, WMV, 3GP, H.264/MPEG-4 AVC, H.264/PSP AVC, MOV, ASF, as AVI cutter, 3GP video cutter, etc.

Leave the scenes you like and remove the ones you don't. The easiest video cutting software can freely select regions by using the slider. All clips will be shown in the interface for you to browse. Xilisoft Video Cutter is comfortable video cutting software for lossless video cutting, which is also pretty quick.

*Cut video, select and cut video segments of your favorite file
*Cut off the unwanted segments and leave desired clips
*Cut AVI, cut MPEG/MP4, cut WMV and output clips as a complete one
*AVI cutter, 3GP video cutter, MPEG cutter, WMV cutter, MOV cutter

Simple settings for video cut:
Cut video with high precision and no quality lost

*Select the length of segment
Easily cut video by visually defining the time or length into small clips and output them as a whole with setting the start point and the end, even accurate to second and each frame.
*Preview video
Xilisoft Video Cutter provides built-in player that allows you to watch the section you want, and also preview output file, that is, consecutive to watch every segments you choose.
Video Cutting software


After done action:
Provide several language interfaces which cross natural boundaries

*After done action
Xilisoft Video Cutter supports after done actions like automatically shut down, close application, or hibernate after conversion is finished. That means you can just go to sleep or have a cup of coffee.

*Multi-language interfaces and skins
The video cutting software provides eight language interfaces including English, German, Spanish, Italian, French, Japanese, Simplified and Traditional Chinese. And several skins you can choose as your mood changes.


Input File Formats Supported:
Video AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, MKV, H.264/MPEG-4, DivX, XviD, MOV, RM, RMVB, M4V, VOB, ASF, 3GP, 3G2, SWF, H.261, H.264, DV, DIF, MJPG, MJPEG, DVR-MS, NUT, QT, YUV, DAT, MPV, NSV
AVCHD Video (*.mts, *.m2ts), H.264/MPEG-4 AVC (*.mp4), MPEG2 HD Video (*.mpg; *.mpeg), MPEG-4 TS HD Video (*.ts), MPEG-2 TS HD Video (*.ts), Quick Time HD Video (*.mov), WMV HD Video (*.xwmv), Audio-Video Interleaved HD Video (*.avi)

Output File Formats Supported:
Video AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, MKV, H.264/MPEG-4, DivX, XviD, MOV, RMVB, ASF, 3GP, 3G2, SWF, VOB, TS, DV
H.264/MPEG-4 AVC (*.mp4), MPEG2 HD Video (*.mpg; *.mpeg), MPEG-4 TS HD Video (*.ts), MPEG-2 TS HD Video (*.ts), Quick Time HD Video (*.mov), WMV HD Video (*.wmv), Audio-Video Interleaved HD Video (*.avi)Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
Link 4Share.[/COLOR][COLOR=#0000BB]Vn[/COLOR][COLOR=#007700]:[/[/COLOR][COLOR=#0000BB]SIZE[/COLOR][COLOR=#007700]][[/COLOR][COLOR=#0000BB]SIZE[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]5[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#0000BB]http[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#FF8000]//**********/f/596a616c6b6b6f60/x-video-cutter2-.rar[/SIZE][/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]SIZE[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]5[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#0000BB]Link Mega[/COLOR][COLOR=#007700][/[/COLOR][COLOR=#0000BB]SIZE[/COLOR][COLOR=#007700]][[/COLOR][COLOR=#0000BB]SIZE[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]5[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#0000BB]https[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#FF8000]//mega.co.nz/#F!P0EWHTTC!PvweWKl1IEWVsWiW0p5Lrw[/SIZE][/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]SIZE[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]5[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#0000BB]Link Google[/COLOR][COLOR=#007700][/[/COLOR][COLOR=#0000BB]SIZE[/COLOR][COLOR=#007700]][[/COLOR][COLOR=#0000BB]SIZE[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]5[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#0000BB]http[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#FF8000]//1drv.ms/194Iu5T[/COLOR]