Home Page: www.softflyers.com
ОС | OS: Windows 2000/XP/Vista/7
Size: 6.6 MB
Speed ​​Video Splitter là một công cụ chuyển đổi video nhỏ. Tốc độ chuyển đổi nhanh và giao diện người dùng dễ dàng là những trọng điểm riêng biệt của nó. Speed ​​Video Splitter hỗ trợ các định dạng video khác nhau, chẳng hạn như AVI (Divx, xDiv), MPEG-4, mpeg (VCD, SVCD, DVD tương thích), wmv, asf, Quick Time, VOB, DAT. Nó hỗ trợ chế độ tập tin thực thi có thể phân tách nhiều hơn một miếng, chỉ cần một cú nhấp chuột.Speed ​​Video Splitter là một ứng dụng chuyển đổi video cho phép bạn chia nhỏ các file video.
Tính năng chính:
• Tạo đĩa DVD, VCD và SVCD (PAL, NTSC) tương thích mpeg.
• Hỗ trợ Windows Media Format (wmv / asf).
• Hỗ trợ AVI (bao gồm cả định dạng DivX).
• Hỗ trợ Quick Time phim.
• Hỗ trợ không mã hóa định dạng video DVD VOB (cần dvd bộ giải mã, tải về từ http://www.softflyers.com).
• Hỗ trợ video định dạng VCD DAT.
• Splite tập tin giữa tất cả các định dạng được hỗ trợ.
Speed Video Splitter is a small video conversion tool. Fast conversion speed and easy user interface are its distinct strongpoints. Speed Video Splitter supports various video formats, such as AVI(Divx,xDiv), MPEG-4, mpeg(vcd,svcd,dvd compatible), wmv, asf, Quick Time, VOB, DAT. It supports Batch File Mode that can split more than one pieces, just needs one click. Speed Video Splitter is a video conversion application that allows you to split video files.

Key Features:
• Create DVD, VCD and SVCD (PAL,NTSC) compatible mpeg.
• Support Windows Media Format(wmv/asf).
• Support AVI(including the DivX format).
• Support Quick Time movie.
• Support Unencrypted Video DVD VOB format (need dvd decoder, download it from http://www.softflyers.com).
• Support Video VCD DAT format.
• Splite file between all supported formats.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về