ISO Workshop được cungcấp bốn chức năng xử lý file ISO miễn phí: tạo, giải nén, chuyển đổi và ghi file ISO lên đĩa CD/DVD.

1. Tạo file ISO/BIN từ đĩa CD/DVD
Bạn có thể “ánh xạ” nội dung trên đĩa CD/DVD thành file ISO/BIN để lưu trữ và sử dụng dễ dàng bằng cách: chọn chức năng Backup từ giao diện chính của chương trình, chọn ổ đĩa CD/DVD cần “ánh xạ” tại mục Source drive, chọn thư mục lưu trữ file sau khi ánh xạ tại mục Destination image file, chọn định dạng file (ISO hay BIN) tại mục Type, rồi nhấn Backup.


2. Trích xuất nội dung file ISO
: Muốn trích xuất nội dung bên trong file ISO, bạn chọn chức năng Extract từ giao diện chính của chương trình, nhấn nút Load nằm bên dưới mục Source image file, duyệt đến file ISO rồi nhấn Open. Ngay lập tức, nội dung bên trong file ISO vừa chọn sẽ hiển thị tại danh sách bên dưới. Bạn chọn phần nội dung muốn giải nén rồi nhấn nút Extract, chọn thư mục lưu trữ và nhấn OK.3. Chuyển đổi file image khác thành ISO/BIN:
Chức năng Convert giúp bạn chuyển định dạng file image khác (NRG, BIN, CDI, MDF, IMG,…) thành định dạng ISO/BIN dễ dàng. Bạn chọn chức năng Convert từ giao diện chính, nhấn nút Load nằm bên dưới mục Source image file, duyệt đến file “ánh xạ” muốn chuyển đổi sang định dạng ISO/BIN. Tiếp đến, bạn nhấn nút Browse nằm bên dưới mục Destination image file, duyệt đến thư mục lưu trữ file ISO/BIN sau khi chuyển đổi, nhấn Save và chọn định dạng muốn chuyển đổi sang (ISO hay BIN) tại mục Type. Xong, bạn nhấn Convert để bắt đầu chuyển đổi.4. Ghi file ISO ra đĩa CD/DVD
: Bạn chọn chức năng Burn từ giao diện chính của chương trình, nhấn nút Load bên dưới mục Source image file, duyệt đến file ISO muốn ghi ra đĩa. Tiếp theo, bạn chọn thiết bị ghi đĩa tại mục Destination drive, đánh dấu trước các tùy chọn bên dưới (nếu cần thiết): Vetify disc (kiểm tra đĩa sau khi ghi), Test write (kiểm tra chức năng ghi đĩa), Eject disc after burn (mở ổ quang sau khi ghi đĩa xong). Sau cùng, bạn nhấn Burn.Link download:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về