tình hình là em có cái phần mềm đổi đuôi max sang ps2 để lấy memory của game budokai3 trên mạng nhưng mà hình c=như nó ko cho chạy trên win 7 hay lỗi j j đó ai giúp mình đc ko phần mềm ấy là mymc-alpha-2.5 trang dowload đây http://www.csclub.uwaterloo.ca:11068/mymc/index.html bác nào rảnh giúp với :Khi (10):