Magic Burning Studio 12.3.1.27 | 50.75MB
Magic Burning Studio dễ dàng để tạo ra dữ liệu riêng của bạn, video, âm thanh và multisession CD, đĩa DVD. Nó làm cho cuộc sống dễ dàng hơn bằng cách tập trung vào những gì bạn thực sự muốn làm! Nhiều người dùng mệt mỏi trên đĩa CD-Burner các ứng dụng phức tạp có khó hơn và khó hơn việc sử dụng. Đôi khi bạn có thể lãng phí hầu hết thời gian của bạn chỉ cần cố gắng để tìm thấy một chức năng. Magic Burning Studio tập trung vào những gì bạn muốn: Để ghi đĩa một cách nhanh chóng, dễ dàng, với chất lượng tối đa và tối thiểu hassle. Nó bao gồm tất cả mọi thứ bạn cần để có thể làm điều đó. Và nó không bao gồm tất cả mọi thứ mà có thể nhận được trong tương lai.

Tính năng:

* Tạo MP3 CD / DVD
* Ghi đĩa Phim ảnh như Video DVD, Video CD (VCD) hoặc Super Video CD (S-VCD)
* Tạo và ghi CD / DVD hình ảnh
* Xoá bỏ đĩa CD-RWs / DVD + RWs / DVD-RWs
* hỗ trợ các tập tin có tên lên đến 127 ký tự cho DVD và 64 ký tự cho đĩa CD
* Ghi tốc độ và các tùy chọn khác có thể được tất cả các thiết lập tự động * Burns WAV, MP3, WMA và OGG Vorbis trực tiếp vào các tập tin âm thanh đĩa CD mà không có bất kỳ plug-in
* Tạo bản sao từ âm thanh, video hoặc đĩa dữ liệu một cách dễ dàng
* xử lý sự cố tương tác hỗ trợ giúp để giải quyết các vấn đề phần cứng và phương tiện truyền thông
* Tích hợp hỗ trợ cho hơn 1.700 đĩa CD, DVD burners

Link download:

Tải Về Với Pass congtruongit.com