Sonne DVD Burner là một DVD trình ghi đĩa mạnh, được thiết kế để đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn trong trong việc ghi video, file ISO Image và VIDEO_TS vào đĩa DVD; ghi tất cả file vào đĩa dữ liệu;tạo đĩa DVD từ các file video khác. Hơn nữa, nó có thể chụp các video để ghi vào hoặc tạo đĩa DVD.

Một số tính năng chính

Tạo đĩa DVD với DVD menu
Thu video hay chụp ảnh từ các thiết bị khác như USB webcam
Chụp ảnh nhanh với hotkey
Ghi dữ liệu ra đĩa
Ghi ra đĩa DVD các thư mục DVD
Ghi ra đĩa DVD các file video không dùng menu


Download

Tải Về Với Pass congtruongit.com

File đã add 10 % recover
:Ma (76)::Ma (76)::Ma (76):​