ImTOO ISO Maker là một chương trình tạo các file ảnh (ISO) thông minh từ CD/DVD để backup trên ổ cứng của bạn. Bạn cũng có thể tạp các file ISO từ các CD/DVD data (dữ liệu) hoặc DVD media. ImTOO ISO Maker. hỗ trợ tạo file ISO cho hầu hết các định dạng CD/DVD.

Chức năng chính
• Chuyển đổi CD/DVD sang ISO image, copy và lưu trữ CD/DVD vào máy tính hoặc bất kì một thiết bị lưu trữ tốc độ cao nào.
• Thiết lập các hành động sau khi thực hiện xong việc chuyển đổi: thoát (exit), tắt máy (shutdown), ngủ đông (hibernate) hoặc chờ (standby) và để chương trình tự động hoàn thành những việc còn lại.
• The ISO maker lưu lại thông tin chuyển đổi cho phép bạn kiểm tra nếu cần.
• ImTOO ISO Maker sẽ tự động cập nhật
• The ISO creator có nhiều giao diện ngôn ngữ khác nhau: Anh, Đức, Trung và Nhật.Cấu hính yêu cầu

* OS : Microsoft® Windows XP (SP2 or later), Windows Vista
* Processor : 1GHz Intel/AMD processor or above
* RAM : 256MB RAM (512MB or above recommended)
* Free Hard Disk : 30MB space for installation
* Graphic Card : Super VGA (800×600) resolution, 16-bit graphics card or higher
* Others : DVD-ROM drive
Nhấn Vào Đây Để Tải Về