DVDFab là phần mềm ghi/sao chép DVD linh hoạt và mạnh mẽ nhất. Với 8 chế độ sao chép bạn có thể sao lưu bất cứ DVD nào vào DVDR chỉ với vài cái click chuột.

Các tính năng:
* Gỡ tất cả chức năng chống sao chép DVD như CSS, CPPM, RC, APS, UOPs, ARccOS, RipGuard, FluxDVD, CORE X2, v.v.
* Update liên tục để hỗ trợ các chức năng chống sao chép DVD mới nhất
* Backup đĩa bị khía hoặc bẩn:
o Thậm chí nếu vài thông tin (IFO) không thể đọc được bạn vẫn có thể copy Phim Chính hoặc Tùy Biến.
o Khôi phục các lỗi đọc DVD (VOB)
* Update liên tục nhằm hỗ trợ các trình ghi DVD và các loại đĩa DVD trắng mới nhất.
Changes in DVDFab 7.0.6.0 Final:
* New: Updated language files.
* Fix: Several small issues.
DVDFab "DVD to DVD":
* New: Added support for a new copy protection as found on "Leap Year" (US).
* Fix: A copying problem for "Alice in Wonderland".
* Fix: A crash problem when clicking "Settings" after opening a movie only DVD.
DVDFab "DVD to Mobile":
* New: Added support for Apple iPad.
DVDFab "Blu-ray to Blu-ray":
* New: Added "BD25 1080P" output for "Full Disc" mode.
* New; Added compression for BD50 to single BD25.
* New: Added support to copy Avatar Blu-ray disc in "Full Disc" and "Clone" mode. For "Main Movie" mode, version 7040 can do it without problem.
* New: Added "AVCHD(BD5/BD9) Compatibility Settings" in "Settings -> Blu-ray to Blu-ray" window.
* New: Added "Create restrict compatible AVCHD folder structure (without certificate folder)" option, which you should choose if you want to play the backup disc on standalone player.
* New: Added "Create software player compatible AVCHD folder structure (with certificate folder)" option, which you should choose if you want to play the backup ISO with software player.
* New: Added "Encoding Settings" in in "Settings -> Blu-ray to Blu-ray" window.
* New: Added "Fast Speed / Normal Quality" and "Slow Speed / High Quality" options. "Fast Speed / Normal Quality" is the default option, you can switch to "Slow Speed / High Quality" for better quality.
* Fix: A BD+ problem for "Alvin and the Chipmunks Rock Hero Edition".
* Fix: A crash problem when copying Blu-ray folder in "Full Disc" mode.
* Fix: Fast forward/backward doesn't work in certain cases.
* Fix: A washed out video problem when reencoding video.
* Fix: Several problems when enabling GPU CUDA H.264 encoder.
DVDFab "Blu-ray to Mobile":
* New: Added support for Apple iPad.
* Fix: A washed out video problem when reencoding video.
* Fix: Several problems when enabling GPU CUDA H.264 encoder.
DVDFab "File to Mobile":
* New: Added support for Apple iPad.


Tải Về Với Pass congtruongit.com

:Ma (76)::Ma (76)::Ma (76):