Portable_Convert_Genius_v3.6.0.32
Convert Genius đã được sản xuất như là một gói, rắn chuyển đổi định dạng linh hoạt và phong phú có thể chuyển đổi giữa các video phổ biến nhất / định dạng âm thanh, chẳng hạn như MP3, AAC, M4A, AVI, MPEG, WMV, MOV, MP4, RM, RMVB, VOB, DivX, dễ dàng và hiệu quả với chất lượng cao, làm cho các tập tin đã sẵn sàng để chơi trong các thiết bị của bạn như iPod, Zune. Nếu bạn đã thất vọng với việc chuyển đổi giữa các định dạng khác nhau, sau đó đi Chuyển đổi Genius cho một spin ...
Đơn giản chỉ cần chuyển đổi bất kỳ tập tin phương tiện truyền thông với bộ chuyển đổi thanh lịch và linh hoạt bao giờ bạn sẽ gặp
Phần mềm này được thiết kế rất dễ dàng, trực quan và hiệu quả để sử dụng cho việc thêm các tập tin, chỉ định cài đặt sản lượng và các định dạng chuyển đổi với một vài cú nhấp chuột. Genius cho phép chuyển đổi các tùy chỉnh khác nhau bao gồm cả các định dạng đầu ra, / codec âm thanh video, kích thước của phim và tốc độ khung hình. Kể từ khi chuyển đổi Genius hỗ trợ đa luồng xử lý, bạn có thể chuyển đổi phương tiện truyền thông nhiều tập tin cùng lúc, và tất cả các quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng với chất lượng cao.

Các tính năng chính
- Hủy bỏ việc bảo vệ bản sao
- Chỉ ra tên của tập tin đầu ra
- Điều chỉnh các cài đặt của audio / video codecs
- Cho phép đa luồng và chuyển đổi hàng loạt
- Recopy nhạc vào ổ đĩa địa phương từ một đĩa CD nhạc
- Thiết lập chế độ phóng to khác nhau cho tập tin kết quả
- Thiết lập chế độ tách khác nhau cho tập tin kết quả
- Bao gồm H.264/PSP AVC và H.264/MPEG-4 AVC codec
- Xem các tập tin nguồn thông tin trong một bảng điều khiển trung tâm
- Trích xuất và chuyển đổi các file âm thanh từ một tập tin video
- Tùy chỉnh bắt đầu / kết thúc phần và độ dài cho âm thanh đầu ra / video clip
- Chuyển đổi một video / âm thanh định dạng sang định dạng khác nhau

Nguồn hỗ trợ
- 3GPP Files (*. 3gp)
- 3GPP2 Files (*. 3g2)
- Tập tin GIF động (*. gif)
- AVI Files (*. avi)
- DV Video Files (*. dv; *. dif)
- QuickTime Files (*. mov, *. qt)
- Macromedia Flash Files (*. swf)
- MJPEG Video Files (*. mjpg; *. Mjpeg)
- MP2 tập tin (*. mp2)
- Mp3 tập tin (*. mp3)
- Ogg Vorbis tập tin (*. ogg)
- Tập tin AAC (*. aac)
- MPEG-4 Audio Files (*. m4a, *. mp4)
- MPEG-4 tập tin (*. mp4)
- NUT tập tin (*. nut)
- Nguyên AC3 Files (*. ac3)
- Nguyên h261 tập tin (*. h261)
- Nguyên h264 Video Files (*. h261; *. h264)
- Nguyên MPEG4 tập tin Video (*. M4V)
- Files Video Nguyên (*. YUV)
- Real Media Files (*. rm, *. ra, *. ram, *. rmvb)
- Windows Media Files (*. wma, *. wmv, *. asf)
- MPEG Files (*. mpg, *. mpeg, *. mpa, *. dat, *. vob)
- Audio Monkey của tập tin (*. ape; *. cue)
- WAV Files (*. wav, *. au, *. AIFF)
- CD Audio (*. cda)

Hỗ trợ định dạng đầu ra
- MP4 - MPEG-4 Video (*. mp4)
- 3GPP - Dự án Quan hệ đối tác thế hệ thứ 3 (*. 3gp)
- 3GPP2 - Đối tác thế hệ thứ 3 Dự án 2 (*. 3g2)
- AAC - Advanced Audio Coding (*. aac)
- AC3 - Dolby Digital AC-3 (*. ac3)
- Apple TV h264 (320? 40) (*. mp4)
- Apple TV h264 480p (640? 80) (*. mp4)
- Apple TV h264 720p (1280? 20) (*. mp4)
- Apple TV MPEG-4 cao 480p (640? 80) (*. mp4)
- ASF - Advanced Streaming Format (*. asf)
- SUN AU Format (*. au)
- BlackBerry 3GP Video (*. 3gp);
- BlackBerry AVI Video (*. avi);
- BlackBerry MPEG-4 Video (*. MP4);
- BlackBerry AMR Audio (*. amr);
- DivX Movie (*. avi)
- DVD (*. vob)
- FLV - Flash Video Format (*. flv)
- IPhone MPEG-4 (*. mp4);
- IPhone MPEG-4 Extra (*. mp4);
- IPhone MPEG-4 Wide Screen (*. mp4);
- IPod (320 40)? MPEG-4 thông thường (*. mp4)
- IPod video2 (640 80) MPEG-4? Bình thường (*. mp4)
- IPod touch MPEG-4 (*. mp4);
- IPod touch MPEG-4 Extra (*. mp4);
- IPod touch MPEG-4 Wide Screen (*. mp4);
- M4A - MPEG-4 Audio (*. m4a)
- MOV - QuickTime (*. mov)
- MP2 - MPEG Layer-2 Audio (*. mp2)
- MP3 - MPEG Layer-3 Audio (*. mp3)
- Zune MPEG-4 Video (*. mp4)
- MPEG-1 Movie (*. mpg)
- MPEG-2 Movie (*. mpg)
- MPEG-4 AVC Video Format (*. mp4)
- Zune MPEG-4 AVC Video Format (*. mp4)
- OGG - Ogg Vorbis Audio (*. ogg)
- PS3 Video (1080p) MPEG-4 (*. mp4)
- PS3 Video (720p) MPEG-4 (*. mp4)
- PS3 Video (480p) MPEG-4 xuất sắc (*. mp4)
- PS3 Video (480p) MPEG-4 (*. mp4)
- PSP AVC Video (480x272) (*. mp4)
- PSP - PSP MPEG-4 Video (*. mp4)
- Định dạng PSP AVC Video (*. mp4)
- RA - RealAudio (*. ra)
- RM - RealVideo (*. rm)
- Super VideoCD (*. mpg)
- SWF - Định dạng SWF (*. swf)
- Video CD (*. mpg)
- VOB - MPEG2 PS Format (*. vob)
- WAV - dạng sóng Audio (*. wav)
- WMA - Windows Media Audio (*. wma)
- WMV - Windows Media Video (*. wmv)
- Zune WMV - Windows Media Video (*. wmv)
Link :
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
:Khi (76):

Pass MF:congtruongit.com