Joboshare DVD Ripper Platinum 2.8.8.0616 là một chương trình trích xuất DVD tuyệt đẹp và dễ sử dụng. Chương trình giúp các bạn chuyển đổi các file Audio và Video từ đĩa DVD sang các định dạng khác như là: AVI, MPEG, WMV, DivX, RM, MOV, MP4, MPEG-4 AVC, PSP MPEG-4 AVC, 3GP, MP3, WAV, WMA, AAC, M4A, MP2…

Các tính năng chính của "Joboshare DVD Ripper Platinum 2.8.8.0616 :
- Chuyển đổi video DVD sang các file định dạng Video khác
- Trích xuất âm thanh từ DVD video
- Hỗ trợ chuyển đổi của toàn bộ phim hoặc một số chương hay tiêu đề của một DVD;
- Chuyển đổi bất kỳ clip hay phân đoạn bắt đầu bằng việc thiết lập các điểm và thời gian theo ý muốn của bạn;
- Hỗ trợ chơi các nội dung DVD;
- Hỗ trợ và sửa đổi, bổ sung các tham số cho video và audio codec;
- Hỗ trợ các chỉnh sửa cho ID3v1 và ID3v2;
- Hỗ trợ xem các tham số của tập tin gốc;
- Hỗ trợ các thiết lập của các chế độ thu cho sản xuất phim ;
- Hỗ trợ các thiết lập phân đoạn chế độ cho sản xuất phim ;
- Hỗ trợ sự lựa chọn các bài hát âm thanh, phụ đề và góc độ của sản xuất phim ;
- Hỗ trợ các thiết lập của tên cho sản xuất phim ;
- Hỗ trợ cài đặt nâng cao, bao gồm cả âm thanh, video, thụ lọc, phụ đề, DeCSS và DVD-ROM đó, bộ nhớ cache;
- Hỗ trợ đĩa DVD nhận được thông tin từ máy phục vụ tự động và thủ công nếu máy PC của bạn đã được kết nối với internet.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ đơn giản bao gồm cả Trung Quốc và tiếng Anh.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về
congtruongit.com
Đã ADD 10% RECOVERY