FinePrint PdfFactory cung cấp một hướng độc đáo trong việc tạo các file PDF đơn giản hơn, hiệu quả hơn và rẻ hơn so với các chương trình khác.
Chức năng:
- Tạo file PDF hay in ra giấy: pdfFactory cho phép in ra giấy hay PDF mà không cần phải in 2 lần. Acrobat không cần thiết cho việc in ấn.
- Kết hợp nhiều tài liệu vào trong 1 file PDF: giúp việc di chuyển tài liệu trở nên tiện lợi hơn vì chỉ cần có 1 file PDF chứa tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Chỉ việc đưa các tài liệu cần in vào pdfFactory và nó sẽ tự động được nối lại.
- Xem trước: cho phép xem trước nhanh và chính xác file PDF, bao gồm zoom 400%, mà không cần phải lưu file trước và không cần mở Acrobat.
- Bảo mật: mã hóa và kiểm soát truy cập đến file PDF như sau:
+ Ngăn chặn việc in ấn file PDF.
+ Ngăn chặn việc sao chép text và ảnh.
+Ngăn chặn việc mở mà không có mật khẩu.
+ Ngăn chặn việc chỉnh sửa (PDF có thể được chỉnh sửa).

- Nhúng font chữ: đảm bảo font chữ gốc sử dụng trong tài liệu được hiển thị ngay cả khi phần mềm đọc file PDF không có font cài sẵn ở trong máy.
- Chèn và xóa trang: cho phép những tài liệu không mong muốn có thể được xóa trước khi file PDF được tạo ra. Việc này đặc biệt hữu dụng khi tạo file PDF từ một báo cáo dài, email hay trang web.
- Gởi qua email: 1 click chuột để gởi file PDF qua chương trình email mặc định. Bạn cũng có thể sao chép PDF sang clipboard để dán vào email có sẵn.
- Tự động lưu: lưu toàn bộ nội dung của pdfFactory sessions một cách tự động, do đó bạn có thể đọc các file PDF đã tạo ra trước đó.
- Đường dẫn URL: tùy biến đường dẫn bằng kiểu đường thẳng, độ dày và màu sắc để mở trang web và địa chỉ email với 1 click chuột.
- Sử dụng server dễ dàng:
+ Tạo file PDF trong phần in đầu giấy
+ Thêm số trang, header, footer và dấu thủy ấn.
+ Đánh dấu và Mục lục: tạo đánh dấu để quản lý một cách tự động hay thủ công, giúp việc duyệt các tài liệu phức tạp trở nên dễ dàng hơn.
+ Các tab công việc tích hợp: hiển thị tất cả công việc và cho phép bạn sắp xếp lại chúng.
- Tùy chọn driver: lưu các thiết lập của bạn sang nhiều driver của các máy in khác nhau, giúp bạn dễ dàng lựa chọn chúng cho các công việc cụ thể
Bạn có thể download tại ĐÂY
Bạn download CRACK tại ĐÂY