All Office Converter Pro là phần mềm rất toàn diện trong việc chuyển đổi định dạng các file Office và hình ảnh. Với AP, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hàng loạt tập tin Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, REL, EMF, WMF, TXT, HTM và HTML, cũng như chuyển chúng sang định dạng PDF và ngược lại. Chương trình có giao diện hết sức đơn giản, dễ sử dụng.

Các đặc điểm chính của All Office Converter Pro:
 • Chuyển đổi từ Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, RLE, EMF, WMF, TXT, HTM and HTML sang PDF
 • Batch Convert PDF to Word, Excel, DOC, RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF and EMF
 • Batch Convert Word DOC to PDF, Excel, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF and EMF
 • Batch Convert RTF, XLS, PPT, TXT, HTM, HTML, PowerPoint, Excel and PDF to Word DOC
 • Batch Convert PowerPoint PPT to RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, Word, Excel, PDF and DOC
 • Batch Convert HTM HTML to Word, DOC, PDF, Excel, XLS, TXT, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF and EMF
 • Batch Convert Images between JPG, BMP, GIF, TIF, EMF, WMF, PNG, TGA and RLE
 • Convert different formats in batches that just one tool could meet all your needs
 • With word-pdf-converter platinum, you will get any output format with the most excellent quality.
 • Compared to other word-pdf-converter software,it has so outstanding advantages.
 • Own all the functions of word-pdf-converter software series

Tải Về Với Pass congtruongit.com
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">[MARQUEE]:Khi (4):Upload by: :Khi (11): duy9403:Khi (4):
đã add 10% recovey record[/MARQUEE]​</div></div></div></div>