Xilisoft ISO Burner 1.0.55.1204 là phần mềm giúp đơn đơn giản hóa việc ghi đĩa CD/DVD từ các file ISO có sẵn. Thay vì phải dùng Nero hay các chương trình khác phải điều chỉnh và tối ưu các thông số cho phù hợp, với Xilisoft ISO Burner, bạn chỉ cần chọn file ISO, chọn ổ ghi và nhấn Burn.

Xilisoft ISO Burner 1.0.55.1204 dễ dàng ghi file ISO sang đĩa CD, ghi ISO sang DVD, bao gồm dữ liệu ISO, phim ISO, và đãi khởi động ISO file hình ảnh sang CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R DL. DVD ISO burrner cso thể ghi file hình ảnh tất cả các định dạng, như BIN/CUE, IMG, MDF, NRG, CDI, B5i, B6i, và DMG.

Xilisoft ISO Burner 1.0.55.1204 cung cấp tốc độ nhanh nhất để ghi ISO file sang CD, ghi ISO sàn DVD, và 1-2-3 bước ghi ISO đơn giản để tiết kiệm thời gianvà năng lực nhất cho bạn. Hơn nữa, phần mềm ghi ISO kiểm tra đĩa input và gợi ý xoá nội dung, cho phép bạn ghi nhiều bản sao chép và kiểm tra thông tin file log được ghi. Bắt đầu dễ kiểm soát và nhanh chóng ghi ISO file bây giờ.

• Ghi dữ liệu/movie/khở động ISO file hình ảnh sang CD/DVD
• Ghi BIN/CUE, IMG, MDF, NRG, CDI, B5i, B6i, và DMG sang CD/DVD
• Ghi ISO sang CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R DL
Tải Về Với Pass congtruongit.com