Magic Burning Toolbox
có thể dễ dàng tạo đĩa nhạc , Video , Data . Hỗ trợ dung lượnn đĩa rất lớn , lên tới 25GB , 50GB . Ngoài ra phần mềm còn cho phép tạo file ISO
nguồn links : congtruongit.com
Nhấn Vào Đây Để Tải Về