Power2Go cũng là một trình ghi đĩa mạnh như Nero vậy, nhưng điểm mạnh của Power2Go là ghi đĩa DVD. Nó cho phép ghi đĩa DVD với dung lượng là 4.7GB và có thể ghi đủ loại định dạng dữ liệu như: DVD data, Music Data, Move Data, Image. Ngoài những tính năng trên nó còn thêm tính năng đặt mật khẩu cho file và nhiều tính năng khác, các bạn có thể tự mình tìm hiểu.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Download Detail
Version: 6
File Size: 92.7 MB
Release Date: 2007-10-23
Category: Try Free
Language: English, Chinese Traditional, Japanese, Spanish, Korean, Chinese Simplified, German, French, Italian


Code:
Serial: GXUWF-M57KD-ZLV5R-34RS2-865TE-BPHSS