Blu-ray to DVD Pro v1.30 là một ứng dụng tuyệt vời dùng để chia nhỏ và ghi đĩa phim Blu-ray thành nhiều đĩa DVD. Nó có khả năng ghi đĩa Blu-ray hoặc ghi các file Blu-ray trên ổ cứng vào đĩa AVCHD DVD. Với Blu-ray to DVD, người sử dụng được tuỳ biến lựa chọn kiểu ghi đĩa cho mình. Nó tạo ra sự đồng bộ giữa các file phụ đề và âm thanh. Nếu đĩa Blu-ray của bạn bị mã hoá chống copy, chống ghi, khi đó bạn cần có một phần mềm giải mã, ví dụ như AnyDVD HD.

Nét đặc trưng của Bu-ray to DVD Pro:

- Hoàn hảo trong việc chia nhỏ và ghi phim Blu-ray ra nhiều đĩa DVD.

- Ghi đĩa Blu-ray với chất lượng tương đương bản gốc.

- Tạo ra sự tương hợp hoàn hảo giữa âm thanh và hình ảnh.

- Tuỳ chọn kiểu ghi đĩa.

- Lưu trữ toàn bộ các file phụ đề và âm thanh.

- Hỗ trợ nhiều định dạng file.

- Tạo menu cho đĩa DVD. ( Lưu ý: Tạo menu sẽ khiến cho đĩa AVCHD không tương thích với Playtation 3 )

- Thể hiện rõ ràng các ký tự, phông chữ. màu sắc, hình nền của menu.

- Hỗ trợ chế độ Pauses/Resumes trong quá trình ghi đĩa.

- Copy hàng loạt- Bạn có thể chọn số lượng đĩa cần ghi.

- Tốc độ ghi cao.

Features

1.Blu-ray to DVD

* With only one click, you can compress a Blu-ray movie to one DVD-5 or DVD-9, or two DVD-5s
* Copies a Blu-ray movie to a DVD movie and save it on the harddisk drive
* The SmartExpress HD video codec module ensures an effective and fast burn
* The SmartBurn burning engine is the most stable and fast one tested by DVD-Cloner
* Compresses the harddisk Blu-ray movie to a DVD-R/RW or two DVD-5s
* Saves your desired audio track
* Burns the movie to more blank discs and you ll get a better picture and sound effect ( Blu-ray to two DVD-5copy mode only)
* Copies a Blu-ray movie to a DVD movie and saves it on the harddisk drive
* Compresses the harddisk Blu-ray movie to a DVD
* Supports for all DVD players and DVD software player
* Copies encrypted Blu-ray movies with the help of a third-party Blu-Ray/HD DVD Copy Helper. ( Blu-Ray/HD DVD Copy Helper is not produced by OpenCloner Inc. OpenCloner Inc. will not be responsible for this product.) Click here to learn more.

2.Blu-ray to AVCHD

* With only one click, you can compress a Blu-ray movie to one AVCHD DVD-R/RW or DVD-R/RWs, which has a better video and audio effect. *1
* 1:1 copy can perfectly copy a Blu-ray movie to DVDs without any compress or quality loss. *2
* Copies a Blu-ray movie to a AVCHD movie and save it on the harddisk drive
* The SmartExpress HD video codec module ensures an effective and fast burn
* SmartBurn burning engine. It is the most stable and fast validated many times by DVD-Cloner
* Compresses a harddisk Blu-ray movie to one AVCHD DVD
* Saves the audio track and subtitle you prefer
* Selects your desired resolution
* Burns the movie to more blank discs and you ll get a better picture and sound effect Copies the harddisk Blu-ray movie to one AVCHD DVD-R/RW or multiple AVCHD DVD-R/RWs
* Supports for all the Blu-ray players and Blu-ray software player
* Copies encrypted Blu-ray movies with the help of a third-party Blu-Ray/HD DVD Copy Helper. ( Blu-Ray/HD DVD Copy Helper is not produced by OpenCloner Inc. OpenCloner Inc. will not be responsible for this product.) Click here to learn more.

1: AVCHD can t be played back on DVD players. You need a Blu-ray player, like PS3, Sony BDP-S1 (1.55), Samsung BD-P 1200 and so on, or the software player in PC, like PowerDVD.
2: Since there isn t any compression under 1:1 copy mode, four to ten blank DVDs are needed.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về