MagicISO là chương trình mạnh mẽ sửa file ảnh cho CD/DVD ,ghi CD , và là công cụ sao lưu CD/DVD .Nó có thể tạo trực tiếp, chỉnh sửa,trích xuất và ghi file ISO . Nó cũng có khả năng chuyển những file trong CD/DVD sang file ISO/BIN/CUE, Nero (.NRG), và CloneCD (.CCD/. IMG/. SUB). Với MagicISO, bạn hoàn toàn có thể tạo được những file ảnh cho DVD tới 10GB; tạo file ảnh CD từ CD/DVD-ROM; cũng như ghi file ISO và những định dạng khác như (BIN, IMG, CIF, NRG, BWI, VCD) từ CD-R/RW; hỗ trợ những file khởi động từ WinISO và UltraISO; ghi CD image files theo chuẩn ISO9660, Joliet, và định dạng UDF ; chỉnh thông tin của CD/DVD image files; cũng có thể chỉnh lại volume serial number sau khi sửa file CD/DVD image gốc;tìm file trong thư mục với kí tự đại diện của CD/DVD image file.

MagicISO cũng có thể khởi động nhiều file CD/DVD image cùng lúc. Với chức năng đó, bạn có thể nối nhiều hệ điều hành trong một CD/DVD image để cài chúng chỉ trong một CD/DVD

MagicISO nhúng trong Windows Explorer và sử dụng hai cửa sổ hợp nhất giao diện người sử dụng. Sử dụng những nút bấm tắt và chuột để kéo thả giữa Windows Explorer và MagicISO để quản lý những file CD/DVD image dễ dàng nhưng đủ mạnh

Đặc điểm
• có thể thực hiện chương trình với mọi loại file ảnh CD-ROM bao gồm định dạng ISO và BIN.
• có thể trực tiếp thêm/xóa/đổi tên/trích xuất file ngay bên trong file ảnh đó
•chuyển đổi những file ảnh sang định dạng ISo.
• hộ trợ ISO 9660 Level1/2/3 và Joliet extension
• tạo bản sao đĩa ISo từ CD-ROM.
• MagicISO được nhúng trong Windows Explorer.
• có thể chuyển đổi những định dạng file ảnh sang dạng chuẩn ISO
• chỉnh file ISO sang nhiều định dạng của những chương trình khác (như Nero burning ROM, Easy CD Creator, CDRWin, CloneCD, BlindWrite, v.v.v).
•có thể chọn 1 hay mộtdanh mục file , và tao file ISo dựa trên những file này.
• tạo những file ISO có thể khởi động trong DOS
• vì những liên quan giữa những file này, bạn có thể nhắp chuột trực tiếp ISO để mở nó
• giao diện dễ sử dụng và dủ mạnh cho những chuyên gia
• sao lưu CD sang ổ cứng
Những thay đổi ở phiên bản 5.5 (build 0272):
- có thể mở/trích xuất/ghi đĩa/chuyển đổi file DAA (sắp xếp file khi truy nhập)
- có thể mở/trích xuất/chỉnh sửa o FAT32 disk image.
- có thể tùy chỉnh trên Vista
- một số thay đổi mới và sửa lỗi
What's New:
· Can mount ISO file on Microsoft Windows 7.
· Fixed bug on opening cue file.
· Optimized for Microsoft Windows 7 and 2008 Server.
· Some minor improvements and bug fixes.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về