Extra Video Converter v6.3


Extra Video Converter v6.3 là chương trình chuyển đổi video giữa tất cả các tập tin định dạng phổ biến của video. Với phần mềm này, bạn có thể chuyển đổi video từ AVI, DIVX, Xvid, MPEG, MPG, WMV, ASF, RM, rmvb, DAT, MOV, swf, flv, VOB, và để NSV AVI, MPEG, Apple iPod, Sony PSP, điện thoại di động 3gp, Microsoft Zune, WMV, YouTube, flv, MOV, MP3, WMV, OGG, hoặc WAV. Nó là đơn giản và dễ sử dụng. Chỉ cần một vài lần nhấp chuột trên kết quả của bảng điều khiển cài đặt và bạn có thể thực hiện chuyển đổi như là một nhà chuyên nghiệp.

Chức năng chuyển đổi qua lại gồm:
video cho AVI, MPEG, Apple iPod, Sony PSP, Mobile 3GP, Microsoft Zune, WMV, YouTube flv, MOV, MP3, WMV, OGG, và WAV - hoàn toàn không mất chất lượng;

video từ AVI, DIVX, và để Xvid AVI, MPEG, Apple iPod, Sony PSP, Mobile 3GP, Microsoft Zune, WMV, YouTube flv, MOV, MP3, WMV, OGG, và WAV;

video từ MPEG, MPG, DAT, và VOB to AVI, MPEG, Apple iPod, Sony PSP, Mobile 3GP, Microsoft Zune, WMV, YouTube flv, MOV, MP3, WMV, OGG và WAV;

video từ WMV và ASF cho AVI, MPEG, Apple iPod, Sony PSP, Mobile 3GP, Microsoft Zune, WMV, YouTube flv, MOV, MP3, WMV, OGG và WAV;

RM và video từ rmvb cho AVI, MPEG, Apple iPod, Sony PSP, Mobile 3GP, Microsoft Zune, WMV, YouTube flv, MOV, MP3, WMV, OGG và WAV;

video từ MOV tới AVI, mpeg, Apple iPod, Sony PSP, Mobile 3GP, Microsoft Zune, WMV, YouTube flv, MOV, MP3, WMV, OGG và WAV;

video từ swf và flv cho AVI, MPEG, Apple iPod, Sony PSP, Mobile 3GP, Microsoft Zune, WMV, YouTube flv, MOV, MP3, WMV, OGG và WAV.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về