Ultra MP3 CD Burner 7.4.3.1953
Ultra MP3 CD Burner giúp bạn ghi file MP3 ưa thích của bạn ra đĩa CD ở định dạng MP3. Chương trình rất dễ sử dụng. Nó cho phép bạn ghi tập tin âm thanh với tốc độ nhanh và chất lượng âm thanh tuyệt vời.

Với Ultra MP3 CD Burner bạn có thể:
* Ghi tập tin MP3 trên đĩa CD nhạc dễ dàng.
* Lưu hình ảnh như tập tin ISO và ghi đĩa từ tập tin ISO.
* Thêm vào các tập tin hoặc xóa file không mong muốn trước khi ghi.
* Đặt tốc độ ghi đĩa.
* Ghi chất lượng cao đĩa CD nhạc
* Và nhiều hơn nữa!.

Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Nhấn Vào Đây Để Tải Về