Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Chương trình này hồi phục những file bị mất từ 1 chiếc đĩa bị trầy xước ( CD hay VCD), Hãy sử dụng nó để cứu sống những dữ liệu quan trọng của bạn từ 1 đĩa trầy xước hay ví dụ là vô tình đè file đó trên 1 đĩa RW
Chương trình này có thể sử dụng với vô số các loại file như: BMP, ICO, CUR, ANI, AVI, CDA, PAL, QCP, RMI, WAV, RIFF, 7Z, BZ2, CAB, GZ, HQX, NRI, RAR, RPM, SIT, SQX, TAR, UHA, ZIP, ZOO, AIFF, AMR, AU, FLAC, MID, MP3, OGG, DOC, XLS, PPT, CHM, MDB, PDF, PSD, PSP, SIB, SQLITE, EXE, DLL, CHR, BGI, CLASS, DCU, ELF, GM6, PPU, TI calculator, RES, TLB, TPU, DCX, EMF, GIF, JPG, PCX, PNG, TIF, WMF, ASF, RA, RM, MOV, MPG, SWF, VOB, LNK, SFK and text files.
Nó hồi phục những dữ liệu quan trọng cho bạn mà không tốn 1 xu phần mềm free 100% và rất nhẹ