VeryDOC PowerPoint to Flash Converter 2.0
VeryDOC PowerPoint to Flash Converter là một ứng dụng hoạt động độc lập có thể chuyển các file PowerPoint sang các bản trình bày flash. Dễ sử dụng và mang đến sự chính xác, kích thước nhỏ, chuyển đổi file

File flash được chuyển đổi có kích thước nhỏ hơn, an toàn và ở định dạng streaming thích hợp cho việc gửi các bài trình bày vào website, intranet hoặc tạo các đĩa CD-ROM tự động chạy

Một vài tính năng chính của "VeryDOC PowerPoint to Flash Converter":
 • Chuyển đổi chính xác
 • Hỗ trợ hơn 170 hiệu ứng hình ảnh của PowerPoint 2003
 • Tất cả các hiệu ứng chuyển đổi slide
 • Hỗ trợ âm thanh cho cách hiệu ứng hình ảnh
 • Hỗ trợ âm thanh cho các hiệu ứng chuyển đổi slide
 • Hỗ các hình dạng vector
 • Chuyển đổi các bài trình bày sang file film Flash đặc, chuyển đổi tất cả các slide vào một file SWF
 • Tạo các file SWF riêng cho mỗi slide, mỗi slide có thể xuất ra một file SWF riêng
 • Tùy biến chiều rộng, chiều cao và framerate
 • Chuyển đổi đồng loạt, PowerPoint to Flash Converter là một ứng dụng độc lập bạn có thể chuyển đổi cùng lúc nhiều file PowerPoints sang file Flash cùng một lúc
 • Chỉnh hướng cho slide bằng chuột hoặc bàn phím
 • Bật tắt hiệu ứng hình ảnh hoặc chuyển đổi trong quá tình conver
 • Chuyển các slide bằng tay hay tự dộng
 • Hõ trợ hơn 170 hiệu ứng hình ảnh trong PowerPoint
 • Giữ lại các thời điểm hiện slide và các hiệu ứng âm thanh
 • Giữ lại các đầu trang và cuối trang
 • Giữ lại các chỉ số trên và chỉ số dưới
 • Giữ lại các nút action và các siêu liên kết
 • Hỗ trợ các file clipart .gif
 • Chức năng phát lại các bản trình bày Flash
 • Điểu chỉnh framerate của file Flash
 • Hỗ trợ các biểu tượng đặc biệt trong file PowerPoint gốc
 • Hiện hoặc ẩn thanh nạp và thanh điều khiển
Yêu cầu hệ thống:
 • Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003
 • Adobe Flash Player 8.0
 • 128MB RAM (256MB Recommended)
Download:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Crack:

Tải Về Với Pass congtruongit.com