Việc chuyển đổi qua lại giữa các định dạng file hình ảnh, âm thanh, video rất dễ dàng, nhưng đối với file nén như: Zip; Rar; Cab… thì lại khó khăn. Điều này đã được giải quyết nhanh gọn với phần mềm ArcConvert. ArcConvert cho phép bạn chuyển đổi qua lại giữa các định dạng file nén thông dụng với 1 giao diện đơn giản và dễ dùng. Chương trình hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn sử dụng
Sau khi giải nén, kích hoạt file arc_convert.exe. Bấm vào nút Open Archiv, chỉ đến vị trí file nén cần chuyển định dạng. Khung Set Priority cho phép chọn một trong 4 mức độ ưu tiên. Khung Convert to chọn định dạng file nén sẽ đổi sang.

Bấm nút Check it để kiểm tra tình trạng của file nén có đạt chất lượng hay không. Quy định xong bấm nút Convert và chờ một chút để nhận kết quả.


Nhấn Vào Đây Để Tải Về