FlashFavorite cho phép bạn duyệt các tập tin Flash đả tải về trong một trang web đang mở hoặc là trong thư mục Temporary Internet Files. Ứng dụng Flash Favorite có thể xem trước và duyệt các tập tim Flash.

Bạn có thể xem trước mỗi tập tin Flash(.swf) với cơ chế xem đã được dựng sẵn và tùy chọn đổi tên, và lưu những clip Flash trong thư mục riêng của người sử dụng. FlashFavorite đồng thời cũng tương thích với thanh công cụ của IE, thế nên bạn có thể nhanh chóng lưu lại các phim Flash đang chạy.

Một số tính năng chính của "Flash Favorite":
• Dễ dàng sử dụng;
• Giao diện hấp dẫn;
• Thấy là có (What you see is what you get);
• Quản lí thuận tiện;
• Tương thích với thanh công cụ IE
• Tải các flash động trong cửa sổ nhỏ
Bản full nè anh em !Nhấn Vào Đây Để Tải Về