MP3Resizer, giải pháp đơn giản chuyển đổi kích thước file MP3 tốt nhất

MP3Resizer được thiết kế dể tối ưu hóa dung lượng các máy nghe nhạc di động của bạn bằng cách giảm kích thước các file mp3
Nó dặt biệt hữu ích khi bạn nghe các file MP3 hoặc các album nhạc MP3 trên điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, Pocket PC, v.v...

Máy nghe nhạc MP3 di động thường không có nhiều bô nhớ và tất nhiên, thật đáng tiếc khi bỏ phí những megabytes đáng giá
Cũng thật là khó để từ chối lưu nhiều nhạc hơn khả năng

Ví dụ, một file MP3 256kbit dài 5 phút sẽ chiếm gần 9.15Mb. Bằng cách nén file này xuống 80kbit, kích thước file sẽ thật sự giảm còn 2.86Mb

Kích thước của file đích nhỏ hơn 3 lần so với file nguồn!
Sử dụng MP3Resizer, bạn có thể lưu nhiều nhạc hơn tới 3 lần so với trước đó

Vui lòng lưu ý rằng, sự giảm kích thước file có được là nhờ nén lại file ở bitrate thấp hơn. Điều này có thể làm giảm một ít chất lương âm thanh
Chương trình sử dụng Lame, một bộ codec MP3 chất lượng cao. Đối với các bài hát được phát bằng chương trình nghe nhạc MP3 trên điện thoại
di động, đề nghị bitrate tối thiểu chỉ nên là 64kbps. Định dạng MP3 tốt nhất và được sử dụng thông dụng nhất đối với các album nhạc là : Mono, 8/16/24 kbps

MP3Resizer được thiết kế để làm việc với Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003


MP3Resizer is designed to optimize the capacity of your portable music player by reducing the size of MP3 files.
This is especially useful when listening to MP3 files or MP3 Audio books on a mobile phone, MP3 player, Pocket PC, etc.

Portable MP3 players don't usually have much memory, and of course, it's a shame to waste precious megabytes.
It's hard to refuse temptation to upload more music than possible.

For example, a 5-minute 256kbit MP3 file will occupy approximately 9.15Mb. By recompressing this file to 80kbit, the file size is dramatically reduced to 2.86Mb.

The output file size is more than three times smaller than the source file size!
Using MP3Resizer, you can upload three times more music to your MP3 player than before.

Please note, the reduction in size is achieved by recompressing the file with a lower bit rate. This may cause a slight degradation in audio quality.
This application uses Lame, a high quality MP3 codec. A minimum bitrate of 64kbps is recommended for music playback on a mobile phone's MP3 player. The best and most commonly used MP3 formats for Audio Books are as follows: Mono, 8/16/24 kbps.

MP3Resizer is designed to work with Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003.

What's new in this version?
New functions and fixes in MP3Resizer 1.8.3:

Improved/changed: New icons

New functions and fixes in MP3Resizer 1.8.2:
Added: 3 new bitrates/samplerates for better audio books compression:
8kbit 8kHz
16kbit 8kHz (11kHz for mono)
24kbit 8kHz (16kHz for mono)
And a couple of small fixes.

New functions and fixes in MP3Resizer 1.8:
Fixed: Bug fixed for incorrect controls positioning caused by a mismatch between screen DPI Setting and default Normal Size (96DPI).
Added: Input/output file size meters, together with a new Colors tab in the Settings window.
Improved/changed: Interface enhanced: the Quality slider and Channel Mode combo-box is now housed in the new Output File tab in the Settings window.
Improved/changed: Speed increased for adding files and output size calculation. .

Tải Về Với Pass congtruongit.com