Any Audio Converter là một phần mềm miễn phí cho phép bạn chuyển đổi giữa nhiều định dạng Audio thông dụng khác nhau. Đặc biệt,bạn cũng có thể trích xuất âm thanh từ các tập tin Video như WMV,AVI,FLV

Phần mềm Free nên bạn có thể download phần mềm Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Sau khi cài đặt và chạy chương trình, bạn nhấp vào Add Media Files để chọn tập tin cần chuyển đổi hay trích xuất âm thanh. Bạn có thể chọn nhiều tập tin cùng một lúc để đưa vào danh sách tập tin. Ở phần Output Profile, bạn chọn định dạng Audio muốn xuất ra và nhấp nút Browse để chỉ định thư mục chứa các tập tin mới. Cuối cùng, bạn chỉ việc nhấp vào vào Start Encoding để bắt đầu quá trình chuyển đổi hay trích xuất.

Đơn giản và dễ dàng để có những đoạn Sound Track đỉnh của những bộ phim danh tiếng!