ConvertXtoDVD là một phần mềm chuyển đổi video và để ghi video của bạn thành DVD. Với ConvertXtoDVD và vài cú click chuột bạn có thể sao lưu phim của bạn thành DVD m à có thể xem được ở bất kỳ đâu.

ConvertXtoDVD hỗ trợ hầu hết các định dạng thông thường như AVI thành DVD; Mpeg, Mpeg4, MP4, VOB, WMV, DV và những khuôn dạng tới DVD. Nó chuyển đổi tập tin của bạn vào trong tập tin Video DVD và ghi nó thành đĩa nhạc DVD. ConvertXtoDVD không cần tại xuống AVI codec ngoài. Nó tự sử dụng AVI codec của nó.

Các tinh năng :

* Hỗ trợ định dạng video: Chuyển đổi AVI, Mpeg, Mpeg4, DivX, Xvid, MOV, WMV, WMV HD, DV, MKV, DVD to DVD và hơn nữa…
* Hỗ trợ nguồn: Tồn tại những t ập tin từ camera kĩ thuật số, TV/Sat, chụp thẻ.
* Có thể kết hợp tới 4 giờ từ vài phim hay đoạn phim
* Hỗ trợ định dạng nhạc: AC3, DTS, PCM, OGG, MP3, và hơn nữa…
* Xử lý những phụ đề (.SRT .SUB/IDX) với màu và sự chọn lọc phông, và hỗ trợ chữ (nghiêng, đậm).
* Chọn định dạng video : NTSC, PAL hay tự động.
* Đầu ra của ảnh : Widescreen (màn ảnh rộng), Fullscreen(kín màn hình) hay tự động.
* Tự động tạo ra những đề tài hay tự sửa đổi của mình.


Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Thuốc
Nhấn Vào Đây Để Tải Về