Nếu bạn dùng loại đầu DVD recorder, không cần máy tính để ghi DVD từ mọi nguồn, có thể ghi đến 4.5, 4. 6 Gb hơn hẵn ngưỡng qui định trong 4.3 Gb máy tính. Việc kết thúc của DVD recorder để đọc được trên mọi đầu DVD player khó tin nỗi, rất nhanh chỉ 2 phút là xong.

Nhưng DVD recorder lại không thể nào làm Diskcopy để bạn có thêm 1 bản nữa sau đó, do nó không có sẵn chức năng này. Khi bạn cần làm DVD copy thêm 1 bản nữa, bạn cũng phải nhờ đến máy tính của mình, do vậy dù có ghi bằng DVD recorder cũng ở mức tối đa là 4.3 Gb cho loại đĩa DVD 4.7 Gb.

Magic DVD copier giúp bạn Diskcopy thoải mái các đĩa DVD không chính qui này vượt quá mức cho phép 4.3 Gb lên đến 4.6 Gb. Nếu giờ đây, bạn còn dùng máy tính qua dùng card TV capture để chọn video clip ra dạng MPEG 2 và ghi ra đĩa DVD chọn lọc.Giao diện đầu tiên chương trình này thật đơn giản, chỉ có 2 nơi nguồn (source) và đích (destination) chính là ổ ghi hay ổ cứng là tuỳ mình chọn. Phía dưới, là thanh diễn tiến cho phép bạn xem qua xem biết khi nào nó sắp copy xong. Có thêm nút Go (bắt đầu làm) và một nút kiểm shutdown when finish (tự động tắt máy sau khi làm xong).
Tuy vậy, việc đầu tiên là bạn phải ấn nút giữa trên cùng, để thiết lập cấu hình và đọc qua phần trợ giúp (help) nếu bạn lần đầu chưa thể quen với cách làm việc copy của nó.
ở ngay nút này, sẽ có thêm một menu sổ xuống, bao gồm Config (cấu hình), Help (trợ giúp), Home page, Contact us, About, Export ra dạng log hay dạng files để xem..

Config (cấu hình): Dành cho thiết lập lại cho các việc copy, burning, compression, misc...

a) mục Copy:

- lưu ý chọn vào nút kiểm ignore all disk errors (vẫn tiếp tục ghi đĩa liên tục được dù là đĩa nguồn bị trầy);
- keep all menus while splitting (giữ lại menu dù có chia ra làm 2 đĩa).

b) mục Burning (ghi đĩa):

- chọn vào dùng auto lúc ghi đĩa, hoặc chọn burning engine (phần mềm nào ghi để dùng).
- write speed and keep speed (chọn tốc độ ghi và giữ luôn tốc độ này);
- Temporary directory (thư mục ổ cứng ở đâu dùng làm nơi ghi tạm).
- Delete directory after burning (xoá thư mục tạm này sau khi ghi xong).

c) mục Compression (nén) cần ghi từ loại đĩa DVD 9 vào chỉ vừa đủ 1 đĩa DVD 4.7 Gb.

d) mục cuối Miscallenous (linh tinh): gồm enable sound events (báo âm thanh), keep last copy mode (giữ cấu hình ghi đã chọn) khi cần ghi nhiều lần nữa đều giống nhau.

Help (trợ giúp)

a) Giúp bạn biết cách làm sao copy từ đĩa DVD vào ổ cứng và sau đó xem lại các dạng files ấy như thế nào.

Có 2 tuỳ chọn: copy full disk (nguyên đĩa); main movie (khi đĩa nguồn quá đầy): chọn vào dạng âm thanh và phụ đề). Xem lại file video (thư mục VIDEO_TS) bằng Power DVD 70 hay Intervideo DVD 80.

b) Biết cách làm để chia loại đĩa DVD 9 làm ra 2 đĩa DVD 4.7 Gb ra sao.
c) Làm sao nén (compress) từ 1 DVD 9 ra thành đúng 1 đĩa DVD 4.7 Gb (chọn nguyên đĩa hay phần nào chính thôi).
d) Những FAQ (câu hỏi thường gặp khi sử dụng chương trình này và làm sao xử lý).

Export (Xuất ra): dạng file nào để xem trong trường hợp ghi báo lỗi.
Homepage, Contact us, About: trang chủ, cách liên hệ ra sao cũng như biết đây là phiên bản nào, cập nhật phiên bản mới từ trang chủ.

Tóm lại, đây là một phần mềm dùng copy đĩa CD/DVD khá nhỏ nhưng nhiều chức năng quá tuyệt như ghi đĩa quá mức cho phép (không soft nào khác ghi đĩa khác làm được), nén lại loại đĩa DVD 9 thành 1 DVD 4.7 Gb.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Serial:
Name; bibo
Serial; Fhq0-Xr1E2/4k6$WAp1)
or
Name; Bibo
Serial; 44XH81W?o<30\Ot1U27Q
Theo bvth