DVDInfo Pro HD là ứng dụng cung cấp thông tin và là công cụ hữu ích để ghi đĩa Blu-ray và HD-DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, ghi DVD-R DL (Double Layer),ghi DVD+R DL (Double Layer), xem DVD-RO. DVDInfo Pro cũng cung cấp thông tin khi xem và ghi trên tất cả các đĩa CD

Một vài tính năng mới trong DVDINFOPro V5.xx


* Nâng cấp giao diện mới và trực quan hơn
* Hỗ trợ Blu-ray và HD-DVD
* Tính năng mới: System Information có thể tính chính xác tốc độ cpu
* Tính năng mới: scan Samsung PIPO parity
* Tính năng mới: scan nhanh Benq PIPO với các ổ 8x và 16x
* Tính năng mới: lưu dữ liệu PIPO dưới dạng hình ảnh (PNG, GIF, JPG, BMP)
* Tùy chọn hình ảnh mới cho các biểu đồ và hình vẽ qua bảng chọn màu
* Hỗ trợ DVD-RDL, DVD+RDL (Double Layer)
* Thêm tính năng bitsetting cho LG, BENQ, NU, NEC, BTC, Liteon, Micro Advantage
* Điều chỉnh tính năng bitsetting của DVD-R/RW đối với Nu, BTC và Micro Advantage
* Thêm vùng New Media revision vào Media info
* Tính năng kiểm tra tốc độ và lỗi đĩa CD/DVD
* Mở rộng vùng thông tin ổ đĩa và media
* Nhận dạng công nghệ DDCD, HD-BURN & Mt Rainier
* Và nhiều điều khác nữa....
Nhấn Vào Đây Để Tải Về