DWG to Image Converter MX là một công cụ để chuyển đổi định dạng từ DWG sang hình ảnh, bạn có thể sử dụng nó để chuyển đồi DWG sang hình ảnh , DXF sang hình ảnh, DWF sang file ảnh mà không cần sử dụng AutoCAD

Mô tả:
AutoCAD DWG, DXF và DWF To Image Converter
cho phép bạn chuyển đổi từ DWG sang PDF, DXF thành file ảnh và DWF sang hình ảnh chụp cắt lớp một cách trực tiếp mà không cần AutoCAD, nó chuyển đổi DWG, DXF, và DWF thành những file ảnh chụp cắt lớp một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Tính năng :

* Đồng loạt chuyển đổi DWG , DXF , DWF file thành những file ảnh có chất lượng cao (BMP,JPEG,GIF,TIFF,PNG) mà không cần AutoCAD
* Bạn có thể chỉnh sửa lại kích cỡ hình ảnh , màu sắc bên ngoài (những màu phù hợp, xám và trắng-đen) , màu nền
* Hỗ trợ những màu sắc phù hợp
* Hỗ trợ việc làm đầy độ dốc hình
* Bạn có thể biến đổi không gian mô hình, tất cả sơ đồ, tất cả khổ giấy, hoặc sơ đồ hoạt động lần cuối thành file ảnh
* Hỗ trợ mọi phiên bản fiel DWG/DXF (hỗ trợ R2.5-2008).
* Dễ dàng sử dụng

SERIAL: 5YWO0R8AMH7VFVYEMID177XDIWQJ75Z
Nhấn Vào Đây Để Tải Về